Package-Heroes-projektin tutkimustyötä tehdään ja konkretisoidaan demopakkausratkaisujen avulla. Demoratkaisuissa korvaamme tai vähennämme luonnossa hajoamattoman muovin käyttöä elintarvikkeiden pakkaamisessa ja tutkimme ratkaisujen hyväksyttävyyttä, toteutettavuutta ja kokonaiskestävyyttä.

Package-Heroes-projektin ensimmäisenä vuonna kartoitimme sellupohjaisten materiaalien käyttöä ruokapakkauksissa. Selvitimme millaisia ratkaisuja on jo olemassa, mitä on tulossa markkinoille ja mitä parhaillaan tutkitaan. Kartoituksen ja yhdessä sovittujen valintakriteerien ohjaamina valitsimme kolme esimerkkiä elintarvikepakkaamisesta, joihin vastaamaan kehitämme demopakkausratkaisut.

Demo 1: Muovin korvaaminen liha- tai leikkelepakkauksessa

Demo 2: Kertakäyttömuovin korvaaminen karamellipussityyppisessä pakkauksessa

Demo 3: Kertakäyttöpakkaamisen vähentäminen pikaruokaravintolassa tai annoksen kotiin kuljetuksessa

Demopakkauksiin 1 ja 2 soveltuvien materiaalien valinta on parhaillaan menossa. Niissä muovia korvaavien materiaalien tulee olla pääosin biopohjaisia* ja luonnossa biohajoavia*. Sellupohjaiset materiaalit (paperi, kartonki, (nano)selluloosafilmi jne.) eivät sellaisenaan anna valittuihin demopakkauksiin riittäviä barrierominaisuuksia* tai kuumasaumautuvuutta, vaan lisäksi tarvitaan sopiva, mielellään luonnossa biohajoava päällyste tai filmi.

Demo 1 valittiin tarkoituksellisesti erittäin haastavaksi: leikkeleet pakataan suojakaasuun tai vakuumiin, joten fossiilipohjaista muovia korvaavalta materiaalilta vaaditaan aiemmin mainittujen ominaisuuksien lisäksi erittäin hyvää kaasutiiviyttä ja mekaanisen rasituksen kestoa. Tutkimme, pystyvätkö uudet biohajoavat materiaaliratkaisut vielä näin vaativaan tehtävään, ja ovatko ne kokonaiskestävä vaihtoehto.

Demo 2 valittiin, koska karamellien ja pikkusuolaisten muovikääreet ja -pakkaukset ovat neljänneksi yleisin merien rannoilta löytyvä kertakäyttömuoviroskalaji.

Demo 3 puolestaan liittyy kertakäyttöpakkaamisen vähentämisen lisäksi uusiin palveluliiketoimintamalleihin. Tämän demon puitteissa tulemme tekemään yhteistyötä start-up-yrityksen, Kamupakin, kanssa.

 

*Jos termit ovat vieraita, katso sanastostamme niiden merkitys.