Muovi vai kuitu? Kerta vai kesto? Elinkaariarvioinnilla tiedepohjaisia vastauksia eri ruokapakkausratkaisujen ilmastovaikutuksista

EU:n pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva direktiivi puhuttaa tällä hetkellä pakkausalaa. Direktiivillä halutaan yhtenäistää pakkausjätteen käsittelyä ja ehkäistä jätteen syntymistä EU:ssa. Package-Heroes-tutkimushankkeessa on arvioitu erilaisten elintarvikepakkausratkaisujen elinkaarisia ympäristövaikutuksia. Alustavat tulokset kertovat uusien kuitupohjaisten pakkausten ilmastovaikutusten olevan murto-osa perinteisten muovipakkausten ilmastovaikutuksista. Tulokset valottavat myös uudelleenkäytettävien pakkausten tehokkuutta eri käyttökohteissa. Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut eri ruokapakkausratkaisujen elinkaariset ilmastovaikutukset Package-Heroes-tutkimushankkeessa. Hankkeessa on tutkittu sekä muovin korvaamista VTT:n kehittämillä uusilla kuitupohjaisilla materiaaliratkaisuilla lihaleikkelepakkauksessa että uudelleenkäytettävää …

Kuluttajat tarvitsevat lisää tietoa pakkausten ympäristövaikutuksista

Sanotaan, että kuluttaja on kuningas, mutta tutkimusten perusteella hän joutuu valitsemaan ainakin ruokapakkaukset lähes sokkona. Näin tuumasivat kestävän kulutuksen edelläkävijät vuoden kestäneessä paneelitutkimuksessa. Kun tutkitaan kuluttajien suhdetta kestävään elintarvikepakkaamiseen, tutkitaan pitkälti arvovalintoja. Miten tärkeää pakkauksen ympäristökestävyys on? Mitä siitä voisi maksaa? Tällaisia kysymyksiä Åbo Akademin ympäristöpolitiikan professori Nina Tynkkynen ei kuitenkaan esittäisi. ”Ympäristöasioissa ja kuluttamisessa ei kannata kysyä suoraan ihmisten arvoja. Sama ihminen voi toimia aivan eri tavoin esimerkiksi silloin, …