Termit tutuksi: Muovin kemiallinen kierrätys

Muovien kemiallinen kierrätys on muovin purkamista takaisin lähtöaineiksi eli monomeereiksi tai johonkin välimuotoon esimerkiksi oligomeeriseksi vahaksi. Materiaalin uudelleenvalmistus mahdollistaa korkealaatuisten uusiomuovien ja -kemikaalien valmistuksen niin, että niitä voidaan käyttää sellaisenaan korvaamaan fossiilisia vaihtoehtoja kaikissa nykyisissä käyttökohteissa. Hyödyntämällä laajempaa muovijätteiden valikoimaa voidaan vähentää riippuvuutta raakaöljyn käytöstä, pienentää tuotteiden hiilijalanjälkeä ja auttaa pääsemään eroon muovijätteen sijoittamisesta kaatopaikoille. Muovijätteen kemiallinen kierrätys vauhdittaa kiertotaloutta ja mahdollistaa mekaanista kierrätystä korkeamman muovien kierrätysasteen. Mekaaninen kierrätys tarkoittaa lajittelua, rouhintaa ja uudelleensulattamista. …

Termit tutuksi: Pakkausteollisuus eli pakkaustoimiala

Yrityksen toimialan (industry) ja toimialarajojen (industry boundary) määrittely on tärkeää koska se auttaa ymmärtämään kenen kanssa yritys kilpailee, mikä on sen kilpailuetu ja ketkä ovat yrityksen asiakkaita. Tämä on eri asia kuin kaupparekisteriin merkitty toimiala tai tilastokeskuksen toimialaluokitus. Perinteinen kapea käsitys toimialasta on se, että ryhmä yrityksiä muodostaa toimialan, jos yritysten pääasiallinen liiketoiminta on samankaltaista. Pakkausteollisuuden tapauksessa tämä tarkoittaisi sitä, että vain ne yritykset, joille pakkaus on päätuote, ovat osa …

Termit tutuksi: Yrittäjyysekosysteemit

Yrittäjyysekosysteemeistä on nyt puhuttu toistakymmentä vuotta, mutta useimmille on edelleen epäselvää mitä tällä muodikkaalla termillä tarkoitetaan. Ensimmäisellä osalla, yrittäjyydellä viitataan prosessiin jossa yrittäjät (ihmiset tai tiimit), etsivät, löytävät ja hyödyntävät uudenlaisia, innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia tehdäkseen ideoillaan voittoa. Laajemmin ajateltuna ’voitto’ voi olla myös arvoa, ei välttämättä vain taloudellista, mutta myös yhteiskunnalle tai ympäristölle hyödyllisiä parannuksia. Jotkut ajattelevat yrittäjyysekosysteemit lähinnä start-up-pöhinän ja nopeasti kasvavien yritysten kautta, mutta yrittäjyys on useimmiten paljon jokapäiväisempää, …

Sanomalehtimedia elintarvikepakkausmuutosten keskustelualustana

Tutkin gradussani elintarvikepakkaamisesta käytävää uutismediakeskustelua suomalaisissa sanomalehdissä. Elintarvikepakkausalan kestävyysmuutos on ajankohtainen, yhteiskunnallinen asia. Pyrkimyksenäni on omalta osaltani elää siten, että luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja luonnosta nauttiminen on mahdollista sekä meille nykyihmisille että tuleville sukupolville. Opiskelin LUT- yliopistossa kauppatieteitä ja sivuaineenani luin kestävää kehitystä (sustainability). Minulle oli tärkeää, että graduni liittyisi kestävään kehitykseen. Tartuin innolla mahdollisuuteen kerätä, koota ja analysoida uutismedia -aineistoa kestävästä elintarvikepakkaamisesta graduani. Elintarvikealalla tarvitaan laadukkaita vaihtoehtoja fossiilipohjaisen muovin …

Termit tutuksi: Green deal – EU:n Vihreän kehityksen ohjelma vai kansallinen vapaaehtoinen sopimus?

Termi Green deal on tullut tutuksi monille, mutta sen merkitys tuntuu olevan edelleen hieman epäselvä. Haaste on siinä, että termillä voidaan viitata kahteen erilliseen, joskin toisiinsa linkittyvään, asiaan. EU:n Green Deal on Euroopan Unionin vihreän kehityksen ohjelma, keskeisin unionia ohjaava kattava toimenpidepaketti, joka tähtää siihen, että Eurooppa olisi vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraali. Laajaan ohjelmaan kuuluvia aloitteita ovat esimerkiksi kiertotalouden toimintaohjelma, EU:n kestävä tuotepolitiikka, uusi metsästrategia sekä kestävän rahoituksen taksonomia, jotka …

Miten tutkia nuorten näkemyksiä ruokapakkaamisesta?

Package-Heroesin yksi tärkeä sidosryhmä ovat nuoret. Yhdessä Just Food -konsortion kanssa päätimme etsiä mahdollisuuksia kuulla nuorten käsityksiä kestävästä ruokajärjestelmästä. Pääsimme tekemään yhteistyötä LUT junior yliopiston kanssa. Yhteistyö oli kiinnostavaa, keräämämme aineisto kullanarvoista, ja opimme paljon myös yhteistyöstä koulujen kanssa.

Suojaava pakkaus – Koronapandemian vaikutus elintarvikepakkaamiseen

Mittavien yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten lisäksi koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi myös ruoan pakkaamiseen, ruokaan liittyviin arvoketjuihin, kuluttajien preferensseihin sekä ruokakulttuuriin. Blogissa tutkijamme käyvät läpi koronapandemian vaikutuksia elintarvikepakkaamiseen ja ennakoivat kuinka kehitys jatkuu pandemian selättämisen jälkeen.

Sopiminen vai sanelu?

Yritysten aloitteellisuutta ja vapaaehtoisia toimia tarvitaan matkalla hiilineutraaliin Suomeen ja Eurooppaan. Yksisuuntaiset kiellot sen sijaan voivat aiheuttaa vastarintaa ja jopa tavoitteiden vastaista kehitystä. Package-Heroes-konsortion johtaja, tutkimusprofessori Ali Harlin ja Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Nieminen keskustelevat yhteisblogissaan vapaaehtoisten sopimusten ja sääntelyn roolista matkalla kohti hiilineutraalia Suomea ja Eurooppaa.

Hyvästit kertakäyttöisille take away -pakkauksille? Neljä näkökulmaa toimivaan panttipakkaukseen

Yle uutisoi elokuun lopulla ruoan panttipakkausjärjestelmästä, joka vähentäisi kertakäyttöpakkausten tarvetta. Juttu inspiroi tutkijoitamme tarkastelemaan panttipakkauksia kuluttajakäyttäytymisen, materiaalin, ympäristön ja liiketoiminnan näkökulmasta.    Mitä kuluttajien tarpeita panttipakkauksen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon, kulutuskulttuurin tutkija Kirsi Sonck-Rautio? “Parhaimmillaan panttipakkaus helpottaa ihmisten arkea ja tekee palveluksen ympäristölle. Se vähentää muoviroskan määrää ja vapauttaa tilaa kotoa.  Pakkausten suunnittelussa tulisi kuitenkin huomioida erilaiset kuluttajat: perheet saattavat kaivata isompia pakkauksia, pienemmät taloudet taas pienempiä. Take away -ruoan …