Yhteistyö tiiviimmäksi – ruokapakkaaminen kestävämmäksi

Elintarviketeollisuus ajaa kestävää ruokapakkaamista, mutta merkittävään muutokseen se tarvitsee pakkaamisen koko arvoketjua. Tästä ketjussa ollaan yhtä mieltä. Keinoista ei niinkään. Hyvä ruokapakkaus suojaa ruokaa riittävästi ja haittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Mutta millainen pakkaus täyttää nämä vaatimukset parhaiten ja kannattavasti? ”Yhtä oikeaa vastausta ei kannata jäädä odottamaan. Sitä ei tule tieteestä eikä sääntelystä. Kun aktiiviset yritykset ryhtyvät yhteistyöhön elintarvikepakkaamisen koko arvoketjussa, ne voivat ohjata kestävän pakkaamisen kehitystä haluamaansa suuntaan”, sanoo LUT-kauppakorkeakoulun …

White Paper: Kestävä ja uudistuva yhteiskunta

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelman White Paper ”Kestävä ja uudistuva yhteiskunta” tuottaa tutkimukseen perustuvia näkökulmia ja ratkaisun avaimia päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi tukemaan oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa. White Paperissa tarkastellaan kolmea kestävän ja uudistuvan yhteiskunnan teemaa: kiertotalouden arvonluonti, korkeatasoinen koulutus ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen kestävyysmurroksessa. Package-Heroes-hankkeen näkökulma on käsitelty ensimmäisessä teemassa kiertotalouden kysymyksissä. Julkaisun näkökulmat ja suositukset perustuvat GROWTH-ohjelman kuuden hankkeen (Package-Heroes-, CICAT2025-, …