Package-Heroes-loppuseminaarissa pakattiin tulevaisuuteen ja edettiin tutkimuksesta tekoihin

Ruokapakkaamisen muutos on ollut nopeaa, eikä se ole hidastumassa. Olemme keskellä järjestelmätason muutosta. 2.11. järjestetyssä Package-Heroes-tutkimushankkeen loppuseminaarissa paketoitiin hankkeen tulokset ja ennakoitiin niiden pohjalta, miltä ruokapakkaamisen tulevaisuus näyttää. Tässä jutussa on koottuna seminaarin esitysten päähuomiot, esitysmateriaalit sekä olennaisia linkkejä tutkimuksiimme. Ruokapakkaamisen muuttuvat vaatimukset Konsortion johtaja, VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin avasi tilaisuuden luotaamalla Package-Heroes-hankkeen viisivuotiskauden aikana tapahtunutta muutosta ruokapakkaamiseen sääntelykehyksessä. EU:n kiertotalouspolitiikkaan nojaava sääntely (erityisesti kertakäyttömuoviasetus ja ehdotus pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi) …

Package-Heroes suosittelee keinoja uudelleenkäytettävien ruokapakkausten edistämiseksi

Pakkausten uudelleenkäyttö voi toimia yhtenä ratkaisuna pakkausjätteen määrän taittamisessa. Package-Heroes-tutkimushanke suosittelee viittä sidosryhmien kanssa yhdessä tunnistettua keinoa, joiden avulla ruokapakkausten uudelleentäyttö ja -käyttö saataisiin käyntiin ja skaalattua Suomessa. Euroopassa syntyy tällä hetkellä noin 80 miljoonaa kiloa pakkausjätettä vuosittain. Ennusteiden mukaan pakkausjätteen määrän odotetaan tulevaisuudessa kasvavan. Yksi syy tähän on pitkään jatkunut kertakäyttöpakkausten kulutuksen kasvu. Noin 60 % kertakäyttöpakkauksista käytetään ruuan pakkaamiseen. Pakkausjätteen määrän kasvua on pyritty Euroopan unionissa hillitsemään pakkausten …