Opas kuluttajille elintarvikepakkausten valintaan, käyttöön ja lajitteluun julkaistu yhteistyössä Marttojen kanssa

Package-Heroes-hankkeen ja Marttojen yhteistyön tuloksena syntyi kuluttajille suunnattu opas elintarvikepakkausten valintaan, käyttöön ja lajitteluun. Oppaassa kerrotaan perustietoa elintarvikepakkaamisesta sekä annetaan esimerkiksi arkea helpottavia, tutkittuun tietoon perustuvia vinkkejä pakkausten valintaan ja niiden hävittämiseen käytön jälkeen. Syventävää tietoa on tarjolla myös pakkausten elinkaariarvioista ja elintarvikepakkaamiseen vaikuttavasta lainsäädännöstä. Opas on julkaistu Marttojen verkkosivuilla.