Maailmaa pelastamassa paremmilla pakkausratkaisuilla

Euroopan unionissa syntyy vuosittain noin 26 miljoonaa tonnia muovijätettä. Ruokapakkaukset ovat yksi suurimmista muovijätteen lähteistä.

Tutkimme ja kehitämme Package-Heroes-hankkeessa ratkaisuja, joilla vähennetään elintarvikepakkauksista syntyvää ympäristökuormaa. Tarjoamme tietoa pakkausratkaisujen ympäristövaikutuksista, keinoista kaupallistaa uusia pakkausinnovaatioita sekä ymmärrystä kuluttajien mieltymyksistä ja erilaisista muutoksen hidasteista. Hankkeemme tuo yhteen eri tahoja luomaan elintarvikepakkaamisen kestävämpää tulevaisuutta.

Package-Heroes on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke. Hanke käynnistyi vuonna 2019 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun asti.

 Sankarijoukoissa mukana

 

 

 

 


Sankarijoukot somessa