Maailmaa pelastamassa paremmilla pakkausratkaisuilla

Euroopan unionin alueella syntyy vuosittain noin 26 miljoonaa tonnia muovijätettä, josta noin 60 prosenttia muodostuu erilaisista pakkauksista. Päivittäin syömämme ruoan pakkaamisesta aiheutuva jäte on yksi suurimmista jätteen lähteistä. Hyvä pakkaus pitää kuitenkin ruoan turvallisena ja ehkäisee ruokahävikkiä.

Tutkimme ja kehitämme Package-Heroes-hankkeessa ratkaisuja, joilla elintarvikepakkauksista syntyvää jätekuormaa tulevaisuudessa vähennetään. Tarvitsemme enemmän tietoa pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen ympäristövaikutuksista, keinoista kaupallistaa uusia pakkausinnovaatioita sekä ymmärrystä kuluttajien mieltymyksistä ja erilaisista muutoksen hidasteista.

Package-Heroes on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke. Viisivuotinen hankkeemme käynnistyi vuoden 2019 alussa ja päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä.Sankarijoukoissa mukana

 

 

 

 


Sankarijoukot somessa