Sidosryhmät tunnistamassa pullonkauloja kestävien pakkausratkaisujen tiellä

Kestävät ruokapakkaamisen ratkaisut kiinnostivat laajasti Package-Heroesin ensimmäisessä sidosryhmätapaamisessa 27.3.2019 Helsingin Paasitornissa. Seminaarin jälkeen pidetyissä työpajoissa noin 60 osallistujaa pohti kestävien ratkaisujen mahdollisuuksia ja pullonkauloja. Yhtä mieltä oltiin mm. siitä, että uudenlainen pakkaaminen ei saa lisätä ruokahävikkiä – ennemminkin päinvastoin. Keskustelua syntyi kuitenkin siitä, onko tuotteiden myyntiaikojen oltava niin pitkiä tulevaisuudessa, varsinkin kun kaupan laajentuneet aukioloajat ja uudenlaiset jakelukonseptit muuttavat ostoskäyttäytymistä. Riittäisikö jossain tapauksissa suojaavuudeltaan ”huonompikin” pakkaus, ilman että ruokahävikki kasvaa? …

Sankarin matka kohti kestävämpää ruokapakkaamista alkoi 27.3.

Ensimmäinen Package-Heroes-hankkeen julkinen sidosryhmätilaisuus Kestäviä pakkausratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin pidettiin 27.3.2019 Paasitornissa Helsingissä. Tilaisuus kokosi yhteen n. 70 henkilöä ruokapakkausten kestävän tulevaisuuden kannalta oleellisista sidosryhmistä vaihtamaan tietoa ja keskustelemaan, kuinka tutkimuksen keinoin voidaan sujuvoittaa siirtymää kohti kestäviä pakkausratkaisuja. Paikalla olleet henkilöt edustivat laajasti ruoan valmistuksen, pakkaamisen, jakelun ja pakkausten kierrätyksen yrityksiä, seitsemää etujärjestöä, kolmea ministeriötä, kahta kuluttajajärjestöä ja viittä eri yliopistoa.     Seminaarin veti hankkeen vuorovaikutusvastaava dosentti Johanna Kohl (Luke), joka valotti …

Ali Harlin: Muovin kulutuksen kasvu voidaan pysäyttää tehokkaasti

Lyhyempi versio kirjoituksesta on julkaistu Helsingin Sanomien mielipideosastolla 4.4. Muovin haitat on tuotu laajasti esille. EU:n muovistrategia ja kansallinen muovitiekartta syntyivät nopeasti. Muovitiekartan avainsanat vähennä, kierrätä ja korvaa mahdollistavat nopean muutoksen. Muovin kasvu kiihtyy edelleen. Viime vuonna maailmassa käytettiin 390 miljoonaa tonnia muoveja ja vuoteen 2035 määrä uhkaa kaksinkertaistua. Kasvua kirittävät erityisesti pakkaukset 65% osuudella. Elintarvikepakkaukset ovat tarpeellisia ruokahävikin vähentämisessä, mutta ne roskaavat. Johtamani Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Package-Heroes-tutkimushanke tutkii …