Package-Heroes-tutkimushankkeessa ennakoitiin ruokapakkaamisen tulevaisuutta

Pakkausala on murroksessa. EU-sääntelyn lisäksi erilaiset poliittiset pyrkimykset, materiaali-innovaatiot ja kuluttajien toiveet elävät jatkuvasti samalla, kun tutkimustieto pakkausalan kestävyysvaikutuksista lisääntyy. Package-Heroes-hankkeen tavoitteena oli tarjota puolueetonta, tieteellistä ja ei-kaupallista tietoa kuluttajan roolista päätöksenteon ja kaupallisten toimijoiden valintojen tueksi.  Merkittävä este kestävälle kuluttamiselle on epäselvyys siitä mikä on kestävää Kestävän pakkausmurroksen onnistuminen edellyttää tutkijoiden, päättäjien, yritysten, kolmannen sektorin ja kansalaisten yhteisymmärrystä ja yhteistyötä. Package-Heroes-hankkeessa kartoitettiin elintarvikepakkausalan tärkeimmät toimijat, joista osa myös osallistui hankkeen …