Visioista voimaa muutokseen – kohti ruokapakkaamisen uusia ratkaisuja

Jotta elintarvikepakkaaminen kehittyisi kestävään suuntaan, tarvitaan osin radikaalejakin muutoksia. Mutta kuka raivaa polkuja ja kenen kanssa? Yhteinen visiointi auttaa hahmottamaan erilaisia pakkausratkaisuja ja niiden elinvoimaa. Ei ole epäilystäkään, etteikö ruokapakkaaminen olisi murroksessa. On myös jokseenkin selvää, että muutosta ajavat kaikki osapuolet: ruoantuottajat, pakkausteollisuus, kaupan ala, kuluttajat sekä poliitikot ja viranomaiset. Kuitenkin se, miltä ruokapakkaamisen kestävä tulevaisuus voisi näyttää, on epäselvää. ”Pakkausten materiaalinkulutusta vähennetään ja kierrätystä parannetaan koko ajan, mutta moni …

Ruokapakkaamisen murrosareena käynnissä

Package-Heroes-hankkeessa pyritään vauhdittamaan ruokapakkaamisen murrosta eri tavoin. Aloitimme joulukuussa noin kahdenkymmenen erilaisista sidosryhmistä tulevan osaajan kanssa niin sanotun murrosareenan. Työ jatkuu huhtikuuhun asti ja tapaamisia on tiedossa viisi. Murrosareenassa osallistujat asettavat tavoitteita ja miettivät tarvittavia askelia niiden saavuttamiseksi. Package-Heroes-hankkeen murrosareenassa on kolme teemaa, jotka ovat nousseet aiemmista sidosryhmähaastatteluista ja -työpajoista: pakkausten vähentäminen, yritysten välisen yhteistyön lisääminen ja roskaamisen vähentäminen. Ensimmäisessä työpajassa joulukuussa 2022 rakennettiin yhteistä tilannekuvaa ruokapakkaamisesta ja sen haasteista. …