Package-Heroes-hankkeessa on tarkasteltu kolmea uutta demopakkauskonseptia: (1) muovin korvaaminen leikkelepakkauksissa ja (2) makeispakkauksissa, sekä (3) kertakäyttöpakkaamisen vähentäminen annoksen kotiin kuljetuksessa.

Demopakkausratkaisujen valinnasta voi lukea lisää aiemmasta uutisestamme.

Kahta ensimmäistä konseptia varten olemme kehittäneet ja testanneet uusia pakkausmateriaaleja. Olemme tutkineet konseptin todennusvaiheessa olevien luonnossa biohajoavien pakkausmateriaalien ylösskaalausta eli siirtymistä laboratoriomittakaavan kokeista kohti teollista tuotantoa vastaavia prosessointi- ja valmistusmenetelmiä. Olemme valmistaneet pakkausmateriaalia VTT:n pilotointilaitteistoilla, joissa materiaaleja valmistetaan rullatavarana eli huomattavasti suuremmassa mittakaavassa kuin yksittäiset materiaalikappaleet laboratoriokokeissa.

 

Hankkeessa kehitetty biopohjainen ja luonnossa biohajoava pakkausmateriaali.

 

Ylösskaalaukseen valittuja biopohjaisia barriermateriaaleja on neljä; kaksi on tutkimuslaitoksen (VTT) kehittämiä, yksi kaupallinen mutta ei tässä tarkoituksessa hyödynnetty, ja yksi on yrityksen kehittämä. Näiden materiaalien erilaisilla yhdistelmillä päällystetyt paperipohjaiset pakkaukset soveltuvat kuitukeräyksessä kierrätettäviksi ja ovat myös luonnossa biohajoavia, jos sinne ei-toivotusti joutuvat.

Demopakkauksia suklaalle ja välipalakekseille on hankkeessa valmistettu yhdellä tutkituista materiaaleista (demokonsepti 2). Kuumasaumautuvuus sekä happi- ja kosteusbarrierominaisuudet olivat testien perusteella riittävät, mutta hyllyikätesteissä todettiin vielä tarvetta jatkokehitykseen, jotta tuotteiden maku säilyisi hyvänä yhtä pitkään kuin perinteisillä muovipakkauksilla.

 

Demopakkauksia suklaapatukalle ja välipalakeksille.

 

Kotiinkuljetuspilotissa (demokonsepti 3) Kamupak-yrityksen kehittämä pantillinen lounasruokapakkaus on siirtymässä ”kiihtymisvaiheeseen”, kun sitä käyttävien ravintoloiden määrä on kasvussa.

Pakkausmateriaalien valmistuksen pilotointikokeet saadaan päätökseen keväällä 2023. Vuoden 2023 aikana hankkeessa selvitetään vielä, kuinka uusien kokonaiskestävien materiaalien ylösskaalauksen sekä kaupallistamisen haasteet voitaisiin ratkaista tuotantoprosessissa, konvertoinnissa pakkauksiksi ja hyväksyttävyydessä koko pakkausarvoketjun osalta aina kuluttajille saakka.

Hankkeessa on myös arvioitu demopakkauskonseptien ympäristövaikutuksia. Elinkaariarvioinnin tulokset osoittavat, että uusiutuvasta biopohjaisesta ja biohajoavasta materiaalista valmistetut pakkaukset tuottavat elinkaaren aikana huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin fossiilisesta muovista valmistetut pakkaukset. Myös uudelleenkäytettävillä pakkauksilla voidaan potentiaalisesti vähentää pakkaamisen ilmastovaikutuksia, jos uudelleenkäyttökertoja on riittävästi. Elinkaariarviointien tuloksista voit lukea lisää täällä.