Package-Heroes-hankkeessa pyritään vauhdittamaan ruokapakkaamisen murrosta eri tavoin. Aloitimme joulukuussa noin kahdenkymmenen erilaisista sidosryhmistä tulevan osaajan kanssa niin sanotun murrosareenan. Työ jatkuu huhtikuuhun asti ja tapaamisia on tiedossa viisi.

Murrosareenassa osallistujat asettavat tavoitteita ja miettivät tarvittavia askelia niiden saavuttamiseksi. Package-Heroes-hankkeen murrosareenassa on kolme teemaa, jotka ovat nousseet aiemmista sidosryhmähaastatteluista ja -työpajoista: pakkausten vähentäminen, yritysten välisen yhteistyön lisääminen ja roskaamisen vähentäminen.

Ensimmäisessä työpajassa joulukuussa 2022 rakennettiin yhteistä tilannekuvaa ruokapakkaamisesta ja sen haasteista. Vaikka ”iso kuva” onkin jaettu, vilkasta keskustelua syntyi muutosten tarpeesta, mahdollisista ratkaisukeinoista ja tunnistetuista esteistä.

Osallistujat keskustelivat myös motiiveistaan osallistua. Niitä olivat muun muassa halu laajentaa omaa osaamista ja ymmärrystä, kiinnostus murrosareenamenetelmää kohtaan ja halu osallistua kestävien ratkaisujen löytämiseen.

Murrosareenan osallistujat tulevat muun muassa erilaisista yrityksistä pakkaus- ja ruokaketjuista, ministeriöistä ja kansalaisjärjestöistä, mutta ovat toki vain pieni joukko kaikista alan toimijoista. Murrosareenasta vastaava erikoistutkija Vilja Varho Luonnonvarakeskuksesta toteaa: ”Vaikka murrosareenassa on rajallinen joukko asiantuntijoita, prosessin tuloksista haluamme viestiä laajasti ja tuoda niitä keskusteluun erilaisten toimijoiden kanssa, jotta niillä on oikeasti vaikutusta kiivaana käyvään ruokapakkausten muutokseen. Keväällä kuulette lisää!”

Lisätietoa murrosareenamenetelmästä: www.murrosareena.fi