Kuvassa on kansikuva hankkeen White Paperista Kestävä ja uudistuva yhteiskunta.Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelman White Paper ”Kestävä ja uudistuva yhteiskunta” tuottaa tutkimukseen perustuvia näkökulmia ja ratkaisun avaimia päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi tukemaan oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

White Paperissa tarkastellaan kolmea kestävän ja uudistuvan yhteiskunnan teemaa: kiertotalouden arvonluonti, korkeatasoinen koulutus ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen kestävyysmurroksessa. Package-Heroes-hankkeen näkökulma on käsitelty ensimmäisessä teemassa kiertotalouden kysymyksissä.

Julkaisun näkökulmat ja suositukset perustuvat GROWTH-ohjelman kuuden hankkeen (Package-Heroes-, CICAT2025-, SUDDEN-, STYLE-, Growing Mind- ja ALL-YOUTH) tuloksiin.

Tutustu White Paperiin.