Kestävän ruokapakkaamisen kysymykset kiinnostavat! Package-Heroesin Pakkaa tulevaisuuteen -tapahtumassa 15.2.2022 esiteltiin hankkeen ajankohtaisia tutkimustuloksia. Mukaan pääsi noin 160 hengen osanottajajoukko, ja tapahtuma sai kiitosta monipuolisesta ohjelmastaan.

Tapahtuman esitysmateriaalit ovat nähtävissä täällä:

Polku 1 Uudet kestävät ruokapakkausratkaisut
Polku 2 Kohti kestävää ruokapakkaamista

Lisäksi tapahtuman tallenteisiin (polku 1 ja 2) voi tutustua alta.

Kuvassa on Package-Heroes-hankkeen jäseniä.
Package-Heroes-tiimi

Pakkaa tulevaisuuteen – mistä on kyse?

Pakkaa tulevaisuuteen -tapahtumassa syvennyttiin kestävän ruokapakkaamisen kysymyksiin eri näkökulmista. Ympäristöystävällinen ruokapakkaaminen on osa vihreää siirtymää, jossa yhdistyvät vaatimukset kasvihuonekaasu-päästöjen ja muoviroskan vähentämiselle. Roskaantumisen näkökulmasta vaikuttavinta olisi korvata muovi uusilla biopohjaisilla ja -hajoavilla pakkausmateriaaleilla, jotka täyttävät mm. ruoan säilymiseen liittyvät suorituskykyvaatimukset. Näin toimittaessa on valittava pakkausten loppukäyttöskenaario ja tarkasteltava elinkaariarvioinnin (LCA) tulosten perusteella, missä määrin biopohjaisen hiilen kierto vaikuttaa tuotteen hiilijalanjälkeen.

Nuorten visioissa tulevaisuuden kestävästä ruoasta korostuvat kuluttajien ruokavalinnat – ruokapakkaamiseen liittyvissä visioissa taas kestävät materiaalivalinnat, uusiokäyttö, kierrätettävyys ja sen helppous kuluttajille. Lisäksi ruokapakkausvisioissa nähdään selkeä kiinnostus laajaan yhteistyöhön ruokapakkaamisen toimijoiden välillä. Uusien pakkausratkaisujen hyväksyttävyyden kannalta onkin tärkeää ottaa kuluttajat mukaan jo aikaisessa vaiheessa biomateriaalien innovointia.

Hyviä vastuullisuuspäätöksiä voi tehdä, vaikka tietopohja päätöksille onkin epätäydellinen. Pakkaamisen kysymykset ovat järjestelmätasoisia, kehittyvät dynaamisesti ja avaavat uusia mahdollisuuksia jatkuvasti, kun innovaatioille annetaan mahdollisuus tutkimusrahoituksella ja lainsäädännöllä.

Tapahtuma käynnistyi Package-Heroes hankkeen johtajan Ali Harlinin tervetulotoivotuksella:

Video: Tervetuloa! Pakkaamisen muutoksen sankarit – onko heitä? Ali Harlin, VTT

 

Polku 1: Uudet kestävät ruokapakkausratkaisut

Pakkaa tulevaisuuteen -tapahtuman 1. polulla tarkasteltiin uusia kestäviä ruokapakkausratkaisuja. Lainsäädäntö (esim. EU-direktiivit) ja sen taustalla olevat ympäristöongelmat asettavat vaativia tavoitteita mm. kasvihuonekaasu-päästöjen ja muoviroskan vähentämiselle. Ympäristöystävällinen ruokapakkaaminen on usein eri vaihtoehtojen yhdistelmä (vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätettävyys, korvaaminen) ja sitä tulisi arvioida tuoteryhmäkohtaisesti. Roskaantumisen näkökulmasta vaikuttavinta olisi korvata muovi uusilla biopohjaisilla ja -hajoavilla pakkausmateriaaleilla, jotka täyttävät suorituskykyvaatimukset.

LCA-tulokset osoittavat, että pakkausten ja muidenkin lyhytkiertoisten tuotteiden osalta biopohjaiset ratkaisut ovat tehokas tapa vaikuttaa ilmasto-ongelmaan, ja lisäksi kuitupohjaiset ratkaisut myös roskaamisongelmaan. Tutkittaessa pakkausten ilmastovaikutuksia valitulla loppukäyttöskenaariolla on keskeinen merkitys: kuitupakkauksen ilmastovaikutus oli muovipakkauksia pienempi erityisesti silloin, jos pakkaukset ohjautuvat käytön jälkeen polttoon, mutta kierrätyksen avulla muovipakkauksen ilmastovaikutusta voidaan pienentää. Tutkimus uudelleenkäytettävien pakkausten osalta on vasta käynnistynyt. Suomessa lähes 60 % kaadetun puun sisältämästä hiilestä vapautuu takaisin ilmakehään muutaman vuoden kuluessa. Siksi pitää arvioida ja systeemitasolla optimoida, missä määrin puun sisältämä hiili kannattaa pitää metsässä vai ohjata tuotteisiin. Systeemimallinnukseen perustuva LCA-laskenta tarjoaa tähän mahdollisuuden.

Katso polun 1 tallenteet täältä:

 

Video: Muovin korvaamispotentiaali elintarvikepakkauksissa. Case: Suomalaiset supermarketit, Taina Lahtinen, VTT

 

 

Video: Packaging material development – from lab to pilot, Vinay Kumar, VTT

 

 

Video: Elinkaariarviointi (LCA) pakkausratkaisujen ympäristökestävyyden määrittämisessä, Ilkka Leinonen, Luke

 

 

Video: Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutusten vähentämisessä, Frans Silvenius, Luke

 

 

Video: Environmental benefits of re-usable food packaging, Pooja Yadav, Luke

 

 

Video: Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys, Esa-Jussi Viitala, Luke

 

Polku 2: Kohti kestävää ruokapakkaamista

Polulla 2 suunnattiin kohti kestävää ruokapakkaamista. Lukiolaisten visioissa kestävästä ruoasta Suomessa vuonna 2050 korostui lihansyönnin väheneminen. Muovipakkauksia korvaamaan visioitiin pahvia ja paperia, kierrätystä, pakkaamisen vähentämistä, uudelleenkäytettäviä pakkauksia sekä futuristisia teknologioita. Kuluttajapanelistit kokevat valtansa ja velvollisuutensa kohdistuvan erityisesti hyvään lajitteluun ja kierrättämiseen, johon halutaan helposti lajiteltavia ja kierrättäviä pakkauksia sekä entistä kattavampaa kierrätysinfrastruktuuria.

Etnografiset ja muotoilututkimukset osoittavat, että uusien pakkausratkaisujen hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää ottaa kuluttajat mukaan jo aikaisessa vaiheessa biomateriaalien innovointia. Niin ikään visioitaessa kestävää ruokapakkaamista 2050, nähtiin selkeä kiinnostus yhteistyöhön ruokapakkaamiseen liittyvien järjestelmien välillä ja eri tasoilla, mikä luo myös mahdollisuuden tuoda uusia toiminnallisia ominaisuuksia pakkauksiin ja koko pakkausjärjestelmään.

Siirryttäessä järjestelmäintegraatiosta järjestelmän ylittävään yhteistyöhön tutkimuksen mukaan on esitettävissä viisi käytännöllistä tapaa raivata esteitä kollektiivisen vision luomiseksi ja selkeän kehityspolun luomiseksi. Tutkitut yritykset tekevät parhaansa siirtyessään käyttämään ympäristöystävällisempiä materiaaleja ja ratkaisuja. On selvää, että ympäristövastuu ei aina ole sinänsä ja pelkästään hyvää bisnestä, mutta siitä on tulossa edellytys kaikelle liiketoiminnalle. Kestävyysmurroksen ristiriidassa päätöksentekijän tunteet voivat tiedon rinnalla vaikuttaa uuden ratkaisun löytymiseen niin, että lopulta syntyy päätös panostaa pakkausinnovaatioon epävarmuudesta huolimatta.

Katso polun 2 tallenteet ja tapahtuman loppuyhteenveto täältä:

 

Video: Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050, Vilja Varho, Luke

 

 

Video: Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos, Kirsi Sonck-Rautio, Åbo Akademi

 

 

Video: Package design and the consumer panel, Anastasia Ivanova, VTT & Kirsi Sonck-Rautio, Åbo Akademi

 

 

Video: Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050, Titta Tapiola, Luke

 

 

Video: Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Sanne Bor, LUT & Greg O’Shea, LUT & Henna Sundqvist-Andberg, VTT

 

 

Video: To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita, Henri Hakala, LUT

 

 

Video: Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions, Kirsi Snellman, LUT

 

 

Video: Loppuyhteenveto, Ali Harlin, VTT