EU:n muoviroskan vähentämistä ja kiertotalouden edistämistä koskevat tavoitteet edellyttävät muutoksia ruokapakkaamisessa. Tämä tuo suomalaisille ruuan tuotannon, vähittäiskaupan ja pakkausteollisuuden toimijoille sekä uusia vaatimuksia että kasvumahdollisuuksia.

Esittelemme Package-Heroes-tutkimushankkeen uusimmassa julkaisussa sekä poliittisen että yrityksien päätöksenteon tueksi kuusi kestävän ruokapakkaamisen kriteeriä sekä niiden välisiä jännitteitä. Lisäksi suosittelemme päättäjille neljää toimenpidettä kestävää ruokapakkaamista edistävän innovaatioyhteistyön tehostamiseksi.

 

Infograafi, jossa kuvataan kuutta kestävän ruokapakkaamisen kriteeriä ja niiden välisiä jännitteitä.
Kuusi kriteeriä kestävään ruokapakkaamiseen ja niiden välisiä jännitteitä. Kriteereitä ja jännitteitä avataan tarkemmin julkaisussamme.

Neljä suositusta päättäjille

  1. Kestävän ruokapakkaamisen strategiset tavoitteet ja toimenpideohjelma osaksi muovitiekarttatyötä
  2. Ministeriöiltä vahvempaa tukea vapaaehtoisten sopimusten osana tapahtuvaan innovaatioyhteistyöhön
  3. Yhteistyöllä Suomesta johtava kestävän ruokapakkaamisen innovaatioalusta
  4. Tuottajayhteistyötä tarvitaan tuotemerkintöjen ja pakkausten kierrätettävyyden selkiyttämiseksi

Kiinnostuitko? Lue suosituksemme kokonaisuudessaan sivuillamme  SlideSharen kautta tai lataa julkaisu PDF-muodossa tästä.

Julkaisun kirjoittamiseen ovat osallistuneet kaikki Package-Heroes-hankkeen tutkimuslaitokset: VTT, Luonnonvarakeskus, LUT-yliopisto ja Åbo Akademi. Keskustelemme mielellämme julkaisun sisällöstä ja suosituksista eri sidosryhmien kanssa. Olethan yhteydessä!