Package-Heroes-tutkimushanke ja elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen osapuolet ovat sopineet yhteistyöstä. Yhteistyön tavoitteena on edistää sekä elintarvikealan materiaalitehokkuusohjelman tavoitteiden toteutumista että Package-Heroes-projektin päämääriä.

”Tutkimusyhteistyö, pakkausten osalta erityisesti Package-Heroes-tutkimushanke, on meille välttämätön kumppani, kun kehitystyötä yrityksissä suunnataan, mitataan ja tehdään näkyväksi. Ilmastonmuutoksen hidastamisen välttämättömyys ja siirtyminen kiertotalouteen haastavat myös elintarvikealan”, toteavat johtava asiantuntija Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitosta, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä ja toimitusjohtaja Antro Säilä Suomen Pakkausyhdistyksestä.

Osana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumusta Elintarviketeollisuusliitto (ETL), Päivittäistavarakauppa ry (PTY) ja Suomen Pakkausyhdistys (SPY) tukevat jäsenyritystensä siirtymistä kohti kierrätettäviä elintarvikepakkauksia. ETL, PTY ja SPY tiedottavat jäsenyrityksiään niistä vaihtoehtoisista materiaaleista ja pakkausratkaisuista, jotka hankkeen tutkimuksessa todetaan ratkaisuiksi kohti kestävämpää pakkaamista ja jakelua.

Pakkaukset materiaalitehokkuuden edistäjinä

Pakkaukset ovat keskeinen osa elintarvikkeiden materiaalitehokkuutta sekä pakkausmateriaalina että tuotehävikin vähentäjinä. Package-Heroes-hanke tutkii tehokkaita menetelmiä kestävien pakkausratkaisujen käyttöönottamiseksi. Nyt lanseerattavan yhteistyön myötä vahvistetaan hankkeen ja yritysmaailman vuorovaikutusta sekä vahvistetaan tieteellistä tietopohjaa sitoumuksen tulostavoitteiden arvioimiseksi pakkausten ja pakkaamisen osalta.

”Materiaalitehokkuuden vapaaehtoiset sitoumukset edistävät vuoropuhelua elinkeinoelämän ja hallinnon välillä. Sitoumukset mahdollistavat sen, että asetetut tavoitteet voidaan ylittää ilman pakottavaa sääntelyä. Elintarvikealan materiaalitehokkuu­den sitoumukseen liittyvä yhteistyö on siksi erinomainen esimerkki tehokkaista menetelmistä. Yhteistyö tarjoaa konkreettisen ja käytännönläheisen mahdollisuuden vuoropuheluun”, toteaa VTT:n tutkimusprofessori ja konsortion johtaja Ali Harlin.

 

Lisätiedot:

Ali Harlin, tutkimusprofessori, VTT & Package-Heroes-hankkeen konsortion johtaja (ali.harlin@vtt.fi)
Anna Vainikainen, johtava asiantuntija, Elintarviketeollisuusliitto (anna.vainikainen@etl.fi)
Ilkka Nieminen, johtaja, Päivittäistavarakauppa ry (ilkka.nieminen@pty.fi)
Antro Säilä, toimitusjohtaja, Suomen Pakkausyhdistys (antro.saila@pakkaus.com)