Konsortion johtaja Ali Harlin

Sääntely on systeemin sementti. Sen tehokkuus perustuu yksiselitteisyyteen ja muuttumattomuuteen, eli sääntely on ratkaisu vakiintuneeseen ja selkiytyneeseen tilanteeseen. Pakkausmuovien kohdalla on kuitenkin tapahtunut nopea mielipiteen muutos, joka vaatii vaihtoehtoisia ratkaisuja jäteongelman selättämiseksi.

Korvaavat materiaalit ovat nousseet vahvasti esille ja jopa muovin kieltämistä on vaadittu. Kaikkea muovia ei voida kuitenkaan korvata nykyisillä vaihtoehtoisilla materiaaleilla. Näin ollaan päädytty kieltämään tiettyjä kertakäyttöisiä tuotteita ja keskittymään kierrättämiseen. Erityisesti on vaadittu kieltoja merestä löydettäville muoviesineille, vaikka ongelman ydin on jätteiden keräys- ja kierrätysjärjestelmien puutteissa.

Vaihtoehtoiset materiaalit ovat joutuneet paitsioon pelissä, jossa nähdään kaksi erillistä linjaa: puhtaat kierrätettävät yleismuovit, kuten polyeteeni, polypropeeni ja polyesteri, ja perinteiset paperi-, pahvi- ja kartonkipakkaukset. Näihin perustuva keskustelu pelkistää ja yksinkertaistaa kierrätysratkaisuja. Biohajoavat materiaalit nähdään vain erikoisratkaisuina, jotka sotkevat kokonaiskuvaa.

Kehitteillä on lukuisia uusia materiaaleja, pakkausratkaisuja ja niille soveltuvia kierrätysmenetelmiä.

Kuitenkin kehitteillä on lukuisia uusia materiaaleja, pakkausratkaisuja ja niille soveltuvia kierrätysmenetelmiä. Jos nyt päädytään suoraviivaisesti kieltämään vaihtoehtoiset ja uudet ratkaisut yhteensopimattomina, estämme parhaiden ratkaisujen syntymisen. Sekä kuitumateriaaleilla että muoveilla on ylivoimaisia ominaisuuksia, ja nyt on pystyttävä löytämään näiden yhdistelmiä, joiden kokonaistehokkuus ja -kestävyys ovat parhaita.

Sääntelyllä ei pidä estää parempien ratkaisujen käyttöönottoa. Niiden kokeiluun ja kaupallistamiseen on löydettävä järjestelyjä, joissa todellinen toimivuus voidaan todistaa ja riskit ja haittavaikutukset hallita.

Ali Harlin, VTT

 

Kansallisen ennakointiverkoston Foresight Friday -tilaisuudessa 3.5. keskusteltiin kestävän kehityksen teknologioista. Package-Heroes-hankkeen konsortion johtaja Ali Harlin käytti puheenvuoron kiertotalouden pakkauksista ja pohti myös sääntelyn roolia uusien teknologioiden käyttöönotossa.