Termit tutuksi: Pakkausteollisuus eli pakkaustoimiala

Yrityksen toimialan (industry) ja toimialarajojen (industry boundary) määrittely on tärkeää koska se auttaa ymmärtämään kenen kanssa yritys kilpailee, mikä on sen kilpailuetu ja ketkä ovat yrityksen asiakkaita. Tämä on eri asia kuin kaupparekisteriin merkitty toimiala tai tilastokeskuksen toimialaluokitus. Perinteinen kapea käsitys toimialasta on se, että ryhmä yrityksiä muodostaa toimialan, jos yritysten pääasiallinen liiketoiminta on samankaltaista. Pakkausteollisuuden tapauksessa tämä tarkoittaisi sitä, että vain ne yritykset, joille pakkaus on päätuote, ovat osa …

Termit tutuksi: Yrittäjyysekosysteemit

Yrittäjyysekosysteemeistä on nyt puhuttu toistakymmentä vuotta, mutta useimmille on edelleen epäselvää mitä tällä muodikkaalla termillä tarkoitetaan. Ensimmäisellä osalla, yrittäjyydellä viitataan prosessiin jossa yrittäjät (ihmiset tai tiimit), etsivät, löytävät ja hyödyntävät uudenlaisia, innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia tehdäkseen ideoillaan voittoa. Laajemmin ajateltuna ’voitto’ voi olla myös arvoa, ei välttämättä vain taloudellista, mutta myös yhteiskunnalle tai ympäristölle hyödyllisiä parannuksia. Jotkut ajattelevat yrittäjyysekosysteemit lähinnä start-up-pöhinän ja nopeasti kasvavien yritysten kautta, mutta yrittäjyys on useimmiten paljon jokapäiväisempää, …

Sanomalehtimedia elintarvikepakkausmuutosten keskustelualustana

Tutkin gradussani elintarvikepakkaamisesta käytävää uutismediakeskustelua suomalaisissa sanomalehdissä. Elintarvikepakkausalan kestävyysmuutos on ajankohtainen, yhteiskunnallinen asia. Pyrkimyksenäni on omalta osaltani elää siten, että luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja luonnosta nauttiminen on mahdollista sekä meille nykyihmisille että tuleville sukupolville. Opiskelin LUT- yliopistossa kauppatieteitä ja sivuaineenani luin kestävää kehitystä (sustainability). Minulle oli tärkeää, että graduni liittyisi kestävään kehitykseen. Tartuin innolla mahdollisuuteen kerätä, koota ja analysoida uutismedia -aineistoa kestävästä elintarvikepakkaamisesta graduani. Elintarvikealalla tarvitaan laadukkaita vaihtoehtoja fossiilipohjaisen muovin …

Suojaava pakkaus – Koronapandemian vaikutus elintarvikepakkaamiseen

Mittavien yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten lisäksi koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi myös ruoan pakkaamiseen, ruokaan liittyviin arvoketjuihin, kuluttajien preferensseihin sekä ruokakulttuuriin. Blogissa tutkijamme käyvät läpi koronapandemian vaikutuksia elintarvikepakkaamiseen ja ennakoivat kuinka kehitys jatkuu pandemian selättämisen jälkeen.

Sopiminen vai sanelu?

Yritysten aloitteellisuutta ja vapaaehtoisia toimia tarvitaan matkalla hiilineutraaliin Suomeen ja Eurooppaan. Yksisuuntaiset kiellot sen sijaan voivat aiheuttaa vastarintaa ja jopa tavoitteiden vastaista kehitystä. Package-Heroes-konsortion johtaja, tutkimusprofessori Ali Harlin ja Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Nieminen keskustelevat yhteisblogissaan vapaaehtoisten sopimusten ja sääntelyn roolista matkalla kohti hiilineutraalia Suomea ja Eurooppaa.

Pakkaus palveluna?

Palvelut ovat perinteisen määritelmän mukaan ainakin osaksi aineettomia prosesseja tai toimintoja, jotka koetaan ja kulutetaan samanaikaisesti kuin ne tuotetaan. Mitä siis tarkoittaa, jos erittäin konkreettinen, muovista, paperista tai lasista valmistettu fyysinen pakkaustuote ajatellaan palveluna?