Ensimmäinen Package-Heroes-hankkeen julkinen sidosryhmätilaisuus Kestäviä pakkausratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin pidettiin 27.3.2019 Paasitornissa Helsingissä.

Tilaisuus kokosi yhteen n. 70 henkilöä ruokapakkausten kestävän tulevaisuuden kannalta oleellisista sidosryhmistä vaihtamaan tietoa ja keskustelemaan, kuinka tutkimuksen keinoin voidaan sujuvoittaa siirtymää kohti kestäviä pakkausratkaisuja. Paikalla olleet henkilöt edustivat laajasti ruoan valmistuksen, pakkaamisen, jakelun ja pakkausten kierrätyksen yrityksiä, seitsemää etujärjestöä, kolmea ministeriötä, kahta kuluttajajärjestöä ja viittä eri yliopistoa.

 

 

Seminaarin veti hankkeen vuorovaikutusvastaava dosentti Johanna Kohl (Luke), joka valotti muun muassa sitä, kuinka sidosryhmiä halutaan tutkimushankkeessa osallistaa. Sidosryhmien näkemyksiä tarvitaan esimerkiksi toteutettavien ekologisten demo-pakkausratkaisujen valinnassa sekä pohtiessa tulevaisuuden näkymiä pakkaukselle palveluna.

 

Ruoan pakkaamisesta jatkuvassa muutoksessa kertoi hankkeen konsortiojohtaja professori Ali Harlin (VTT). Harlinin PowerPoint-esitys katsottavissa täällä.

 

Sidosryhmät pääsivät myös vastaamaan Harlinin esittämään kysymykseen siitä, mihin ratkaisuihin elintarvikepakkaamisessa olisi syytä suunnata resursseja lähivuosina. ”Ei ole olemassa vain yhtä ratkaisua, vaan useisiin ratkaisuihin tulee panostaa”, summasi Harlin.

 

 

 

Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto kertoi kansallisen muovitiekartan ensiaskeleista. Saarnilehdon PowerPoint-esitys on katsottavissa täällä. Muovitiekarttatyöstä löytyy lisätietoa ympäristöministeriön sivuilta.

 

Työpajoissa seminaariosuuden jälkeen pohdittiin tarpeita, mahdollisuuksia ja pullonkauloja siirtymisessä kohti kestävämpää ruoan pakkaamista. Työpajojen annista lisää blogissamme!

 

Sidosryhmätyötä ja -tapaamisia tullaan jatkamaan läpi hankkeen. Tervetuloa liittymään #PackageHeroes-sankarijoukkoihin seuraavissa tilaisuuksissamme tai ole yhteydessä konsortioon.

 

Piirroskuvat: Joonas Lehtimäki / Tussitaikurit