Package-Heroes-hankkeessa tutkimme ja kehitämme ympäristöystävällisiä, kuluttajalle hyväksyttäviä ja kaupallisesti kannattavia elintarvikepakkausratkaisuja. Edistämme pakkaamisen kestävää tulevaisuutta yhteistyössä yritysten, järjestöjen, kuluttajien ja päättäjien kanssa.

Suomen Akatemian alaisuudessa toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa hanketta johtaa tutkimusprofessori Ali Harlin. Hankkeessa ovat mukana Luonnonvarakeskus, LUT-yliopisto, VTT ja Åbo Akademi.

 

Ratkomme hankkeessa seuraavia kysymyksiä:

1. Miten kestävästä pakkaamisesta tulisi valtavirtaa? Luomme yhteisiä skenaarioita elintarvikepakkaamisen kestävistä tulevaisuuksista Suomessa ja muualla maailmassa.

Muutoksen yhteistoiminnallinen luominen -työpakettia vetää Vilja Varho Luonnonvarakeskuksesta.


2. 
Suomalaisten pakkausinnovaatioiden polku kaupan hyllylle ja vienti maailmalle on vasta alussa. Miten pakkausinnovaatioista tehdään houkuttelevaa liiketoimintaa?

Liiketoiminnan rakentaminen kestävään elintarvikepakkaamiseen -työpakettia vetää Henri Hakala LUT-yliopistosta.


3. Kuluttajalla on keskeinen rooli kestävän pakkauskulttuurin yleistymisessä. Hän valitsee ruokakaupassa eri tuotteiden ja pakkausten välillä. Tutkimme, miten kuluttajat saadaan suosimaan uudenlaisia pakkauksia.

Ruokapakkausten kulutuskulttuurit -työpakettia vetää Nina Tynkkynen Åbo Akademista.


4. Suomessa on kehitetty uusiutuvia pakkausmateriaaleja esimerkiksi selluloosasta. Mitkä uusista pakkausratkaisuista ovat kestäviä sekä ympäristön että markkinoiden kannalta?

Uusien pakkausratkaisujen toteutettavuus ja kokonaiskestävyys -työpakettia vetää Ilkka Leinonen Luonnonvarakeskuksesta.


5. Poliittiset päätökset, lainsäädäntö ja kannustimet voivat vaikuttaa moniin kohtiin elintarvikepakkauksen arvoketjua. Miten poliittinen päätöksenteko voi edistää kestävää elintarvikepakkaamista?

Politiikkatoimet pakkaamisen murroksen vauhdittajina -työpakettia vetää Maria Åkerman VTT:ltä.