EU korostaa kierrätystä ratkaisuna materiaaliongelmiin mukaan luettuna muovi- ja pakkaushaasteet. Onko tämä riittävä ratkaisu, kun tavoite muoville on vain 55 prosentin kierrätysaste? Koko ongelman hoitamiseksi tarvitaan myös muita ratkaisuja.

Materiaalien ympäristövaikutukset jakautuvat ympäristön roskaantumisen ja ilmastovaikutusten kesken. Viime vuosien keskustelussa on painottunut jälkimmäinen ja siksi jätteen polttamista ei koeta enää suositeltavana ratkaisuna, vaikka roskaantumisen suhteen se olisikin tehokas keino.

Ihanteellista olisi, jos kaikki käytöstä poistettu materiaali saataisiin kerättyä ja käsiteltyä uusiksi materiaaleiksi. Todellisuudessa olemme kaukana tästä, kun vasta neljännes saadaan kerättyä ja siitä vain osa oikeasti kierrätettyä.

Kaikkea ei kannata kierrättää. Mitä likaisempaa jäte on, sitä vaikeampaa on kierrättäminen: tekninen ratkaisu tulee kalliimmaksi, ja kierrätysmateriaalin käyttäjien turvallisuuden takaaminen on haasteellisempaa. Samalla neitseellisten materiaalien hinta on erittäin kilpailukykyinen.

Kierrätys tarvitsee tuekseen materiaalien biopohjaisuuden ja biohajoavuuden. Nyt ei vähä riitä: emme halua yhtä, vaan haluamme kaiken.

Kaikkialla ei ole kierrätysjärjestelmiä. Useat maat eivät kierrätä, vaan jatkavat kaatopaikkojen kasvattamista. Valitettavasti myös kierrätysjärjestelmissä voi päätyä materiaalia ympäristöön.

Tulevaisuuden materiaalien pitää olla paitsi kierrätettäviä, myös biohajoavia. Esimerkillisiä ratkaisuja ovat kuitumateriaalit, joille on toimiva kierrätys ja jotka ovat käytettävissä yksinkertaisesti uusiin tuotteisiin. Paperi- ja kartonkijalosteissa materiaalien suorituskykyä voidaan parantaa yhdessä biohajoavien muovien kanssa.

Kierrätys on tärkeää ja merkittävässä osassa muovi- ja pakkaushaasteen ratkaisussa. Kierrätys tarvitsee kuitenkin tuekseen materiaalien biopohjaisuuden ja biohajoavuuden. Nyt ei vähä riitä: emme halua yhtä, vaan haluamme kaiken.

 

Kirjoitus on alun perin julkaistu Helsingin Sanomien mielipideosastolla 18.11.2019 otsikolla ”Pakkausmateriaalien pitää olla paitsi kierrätettäviä, myös biohajoavia”.

Vastaa