Tälle sivulle päivitetään kaikki tutkimushankkeen julkaisut, materiaalit ja esitykset.

 

Pakkaa tulevaisuuteen -tapahtuman 15.2.2022 esitykset

Polku 1 Uudet kestävät ruokapakkausratkaisut

Polku 2 Kohti kestävää ruokapakkaamista


Sidosryhmätilaisuuden 27.3.2019 esitykset

Ali Harlin: Ruuan pakkaaminen jatkuvassa muutoksessa

Merja Saarnilehto: Kansallinen muovitiekartta – ensiaskeleet toteutukseen

 


Tieteelliset julkaisut

Re‐storying the Business, Innovation and Entrepreneurial Ecosystem Concepts: The Model‐Narrative Review Method.
Kirjoittajat hankkeesta: Henri Hakala & Gregory O’Shea (työpaketti 2)
International journal of Management, 2019

The buzz before business: a design science study of a sustainable entrepreneurial ecosystem.
Kirjoittajat hankkeesta: Gregory O’Shea & Henri Hakala (työpaketti 2)
Small Business Economies, 2019

The Dilemma of Organization in Social Movement Initiatives. In: G. Ahrne & N. Brunsson (Eds.). Organization outside Organizations: The Abundance of Partial Organization in Social Life.pp. 293-
Kirjoittaja hankkeesta: Sanne Bor (työpaketti 2)
Cambridge University Press, 2019

Harlin Ali, Review on polymers applied in paper making in respect of plastic definition 2020.

A partial organization approach to the dynamics of social order in social movement organizing.
Kirjoittaja hankkeesta: Sanne Bor (työpaketti 2)
Current Sociology, 2020.

Food packaging atlas of a supermarket to identify replaceable and replace worthy plastic (pro gradu -tutkielma)
Tekijä: Taina Lahtinen (työpaketti 4)
Julkaistu: 11/2020, Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

To Buy Green or Not to Buy Green: Do Structural Dependencies Block Ecological Responsiveness?
Kirjoittaja hankkeesta: Henri Hakala (työpaketti 2)
Journal of Management, 2021

Viitanen J., Kataja K., Mutanen A., Viitala E.-J., Åkerman M., Lahtinen T., Silvenius F., Forssen A. (2021). Elintarvikepakkaaminen muuttaa muotoaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli id 10511.

Sundqvist-Andberg, Henna and Åkerman, Maria (2021). Sustainability governance and contested plastic food packaging – An integrative review. Journal of Cleaner Production. Volume 306, 15 July 2021, 127111

O’Shea, G., Luoto, S., Bor, S., Hakala, H., & Nielsen, I.B. (2021). The circular water economy and the ‘seven C’s’. In: S. Jakobsen, T. Lauvås, F. Quatraro, E. Rasmussen, M. Steinmo (Eds.). Research Handbook of Innovation for a Circular Economy (pp.133-143). Edward Elgar.

Kirsi Sonck-Rautio, Sanne Bor, Greg O’Shea, Nina Tynkkynen, Vilja Varho, Maria Åkerman (accepted, forthcoming 2022), ‘Power and responsibility in transition to sustainable food packaging’. In: V. Pal (ed.), Social and Cultural Aspects of Circular Economy, Routledge.


Raportit ja muut julkaisut

Tilannekuvaraportti ruokapakkaamisesta (koottu hankkeen alussa, maaliskuussa 2019)

Review on polymers applied in paper making in respect of plastic definition.
Kirjoittaja: Ali Harlin, VTT
Julkaistu 16.6.2020.

Elintarvikepakkaaminen muuttaa muotoaan
Kirjoittajat hankkeesta: Jari Viitanen, Kirsi Kataja, Antti Mutanen, Esa-Jussi Viitala, Maria Åkerman, Taina Lahtinen, Frans Silvenius, Anna Forssen (työpaketit 4 & 5)
Metsätieteen aikakauskirja, 2021

Koronapandemian vaikutukset elintarvikepakkaamiseen – kuluttajan näkökulma
Kirjoittajat: Nina Tynkkynen, Johan Malmberg & Kirsi Sonck-Rautio, Åbo Akademi (työpaketti 3)
Agile Publishing, 2021
Saatavilla myös ruotsiksi.