Mitkä uusista pakkausratkaisuista ovat kestäviä sekä ympäristön että markkinoiden kannalta?

Uusiutuvat materiaalit voivat olla yksi osa ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävämpää elintarvikepakkaamista.

Testaamme teollisuus- ja yrityskumppaniemme kanssa, kuinka selluloosapohjaisia materiaali-innovaatioita pystyttäisiin skaalaamaan tuotantoon asti. Selvitämme uusiin pakkausratkaisuihin tarvittavien raaka-aineresurssien kestävää saatavuutta, ja tuotamme uutta tietoa erilaisten pakkausratkaisujen ja -materiaalien ympäristöjalanjäljestä.

Tutkimustietoamme pääsevät hyödyntämään uusiutuviin materiaaleihin perustuvien pakkausratkaisujen kehittäjät.