Miten poliittinen päätöksenteko voi edistää kestävää elintarvikepakkaamista?

Jokaisen elintarvikepakkauksen takana on arvoketju, joka alkaa pakkausmateriaalin tekijästä ja päättyy pakkauksen kierrättäjään. Poliittiset päätökset, lainsäädäntö ja kannustimet voivat vaikuttaa moniin kohtiin arvoketjua.

Otamme selvää elintarvikepakkaamiseen vaikuttavasta poliittisesta päätöksenteosta ja sääntelystä. Kartoitamme, mitkä asiat estävät ja edistävät uusien pakkausmateriaalien ja ympäristöä säästävien pakkauskäytäntöjen käyttöönottoa.

Tuotamme tietoa politiikan ja päätöksenteon välineistä, joilla voidaan edistää siirtymistä kestävämpään pakkauskulttuuriin.

Nykyinen ruokapakkaamiseen liittyvä politiikkaohjaus ja sääntely on monimuotoista, eivätkä kaikki toimet sellaisenaan edistä kestävämpään ruokapakkaamiseen siirtymistä.

Avaa suuremmaksi klikkaamalla.