Miten kestävästä pakkaamisesta tulisi valtavirtaa?

Elintarvikepakkaaminen on ajateltava monin osin uudelleen, jotta jätemäärät vähenevät. Tavoitteenamme on luoda yhteisiä skenaarioita elintarvikepakkaamisen kestävistä tulevaisuuksista Suomessa ja muualla maailmassa. Luomme skenaariot yhteistyössä keskeisten kotimaisten elintarvikealan toimijoiden kanssa.

Keskustelemme pakkaamisen tulevaisuudesta muun muassa pakkausteollisuuden, ruoantuottajien, kaupan alan, ministeriöiden, kuluttajajärjestöjen ja kuluttajien kanssa. Haluamme kuulla monia eri näkökulmia ja testaamme ajatuksiamme myös Suomen ulkopuolella, sillä pakkaaminen on kulttuuri- ja yhdyskuntarakennesidonnainen eikä yksi pakkausratkaisu sovi kaikille tai kaikkialle.

Tuotamme vision ja tutkimustyömme pohjalta toimenpidesuosituksia, jotka auttavat luomaan uusia poliittisia linjauksia ja ratkaisuja kestävämpää pakkaamista ja jakelua varten.