Miten kuluttajat saadaan suosimaan uudenlaisia pakkauksia?

Kuluttajalla on keskeinen rooli kestävän pakkauskulttuurin yleistymisessä. Hän valitsee ruokaa ostaessaan eri tuotteiden ja samalla myös pakkausten välillä. Otamme selvää, mitkä seikat vaikuttavat kuluttajan valintaan.

Kuluttaja toivoo pakkaukselta muun muassa turvallisuutta ja kätevyyttä. Havainnoimme kuluttajien pakkausvalintoja kotiympäristössä, ravintoloissa ja kaupoissa. Haastattelemme yrityksiä ja kuluttajia, jotka ovat jo omaksuneet uusia pakkausmateriaaleja ja pohdimme, miten uudesta pakkauskulttuurista saadaan valtavirtaa.

Tuotamme kulutuskulttuurista tutkimustietoa, jota pääsevät hyödyntämään pakkausmateriaalien kehittäjät ja kaupallistajat.